فراتر از قانون # ردیف


فراتر از قانون

درخواست حذف این مطلب

مرحوم میرزای وقتی تنباکو را تحریم د نشانه هایی از عنایات عصر(عج) در آن قضیه بود، مگر قانون اساسی (در آن زمان)، میرزای شیرای را ولی فقیه شناخته بود؟
شیعه همواره این طور است، همواره زیر پرچم ولی فقیه بوده و خواهد بود(چه حکومت ی باشد چه نباشد) وقتی ولی فقیه زمان، تنباکو را تحریم کرد در عراق زندگی می د اما این حکم حرمت تنباکو، قدرت ولایت را در دنیا به ظهور رساند و دشمنان را مرعوب کرد.(1)

مثال دیگر وقتی بود که (ره)بر علیه نظام شاهنشاهی پهلوی قیام کرد؛ آیا آن زمان قانون اساسی را تعریف کرده بود که مردم همراه (ره) شدند؟!

در زمان حاضر هم درست است که در قانون اساسی تعریف شده ولی اگر روزی بوسیله افراد و مسئولین نفوذی و مغرض این قانون تغییرکند از قانون اساسی حذف شود و تنها از یک اسم خالی و پوچ باقی بماند، باز هم هیچ تاثیری بر حقانیت و شأن وجایگاه واقعی نخواهد گذاشت و ما همانگونه که به میرزای (ره) یا (ره)لبیک گفتیم به (حفظه الله)هم لبیک خواهیم گفت و بر علیه ظلم و فساد مسؤلین داخلی و همچنین ظالمان و مستکبرین جهانی از جمله ،انگلیس و هر چند با جمعیتی محدود به مانند سیدال ء اباعبدالله الحسین قیام خواهیم کرد و با راهنمایی و اقتدا به ولی فقیه دستمان را به دستان مبارک زمان(عج)خواهیم رساند.

قسمتی از سخنرانی (مد ظله العالی)۱۳۷۹/۰۲/۰۱
در صدر بزرگترین و مهمترین ضربه ای که بر وارد شد، این بود که حکومت ی از ت به سلطنت تبدیل شد. حکومت حسن و حکومت علی بن طالب(علیهم السّلام) به سلطنت شام تبدیل شد! ....اساس حمله و نقشه دشمن این است که حکومت را از محور اصلی - محور ت، ولایت، دین - خارج کند. بعد خاطرش جمع است که همه کار خواهد کرد!
من به شما عرض کنم که امروز دشمن قادر نیست. امروز به برکت ملتِ هوشیاری مثل ملت ایران، به برکت افکاربرانگیخته ای مثل افکار ملت ایران، به برکت انقلاب بزرگی مثل انقلاب ی ایران، نه امریکا و نه بزرگتر از قادر نیستند حادثه ای مثل حادثه صلح حسن را بر دنیای تحمیل کنند. این جا اگر دشمن زیاد فشار بیاورد، حادثه کربلا اتّفاق خواهد افتاد.

پاورقی
1-حجت ال صدیقی،خطبه های ،اردیبهشت ۱۳۹۰