آفت قدرت غفلت است

درخواست حذف این مطلب


المؤمنین علی(علیه السلام)
«آفةُ القدرةِ منعُ الاحسانِ»(1)
«آفت قدرت احسان ن است»

توانمندی مالی، جسمی و یا در دنیا ا زجمله نعمت هایی است که خداوند متعال تنها به بعضی از بندگانش عطا می کند.

ولی همین نعمت های در ظاهر زیبا و چشم گیر از آن جمله از نعمت هاست که آنقدر دردسر و مشکلاتی در دنیا و حسابرسی های دقیقی نیز در آ ت دارد که خیلی از بندگان مؤمن پروردگار خودشان به اختیار زندگی عادی و ساده مثل بقیه مردم را انتخاب می کنند.

از جمله مشکلاتی که اینگونه نعمت ها به همراه دارد و در حدیث شریف هم به آن اشاره شده همین مسأله غفلت و حواسپرتی از یاد خداوند است، بطوریکه که انسان بعد از رسیدن به ثروت و یا موقعیت اجتماعی، یاد خدا و کمک به زیردستان و نیازمندان را فراموش کند و در حالی که قدرت و توانمندی دارد احسان نکند.


پاورقی
1-غررالحکم ح800