فطرت اصلی ترین سرمایه انسان

درخواست حذف این مطلب


«قَالَ اللَّهُ هَاذَا یَوْمُ یَنفَعُ الصَّادِقِینَ صِدْقُهُمْ لهَمْ جَنَّاتٌ تجَرِی مِن تحَتِهَا الْأَنْهَار»(1)
« این روزی است که راستگویان را راستی گفتارشان سود دهد.از آن آنهاست بهشتهایی که در آن نهرها جاری است»

نکته ای از آیه

بهترین سرمایه انسان صداقت و راستی و بی تفاوت نبودن به ندای فطرت است؛ چرا که اگر فطرت انسان و ندای درونی انسان در تشخیص خیر از شرّ نبود، راهی به سوی کمالات انسانی هم نبود.

پاورقی
1-سوره مبارکه مائده آیه 119